De Toerbeurt onder de deelstaten

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat een rotatiesysteem wordt afgesproken tussen de deelstaten wanneer zij België in de Raad van de EU moeten vertegenwoordigen, de zogenaamde ‘toerbeurtregeling’.

Onder het Fins (juli – december 2019) en Kroatisch EU-voorzitterschap (januari – juni 2020) ziet de toerbeurt er als volgt uit:

Beleidsveld Woordvoerder Assessor
Categorie I    
Algemene en Buitenlandse zaken FED -
Economische en Financiële zaken FED -
Begroting FED -
Justitie FED -
Binnenlandse zaken FED -
Asiel - Migratie FED -
Consumentenzaken FED -
Telecommunicatie FED -
Categorie II    
Interne markt FED WG
Gezondheid FED FG
Werkgelegenheid - Sociale zaken FED VLG
Energie FED VLG
Vervoer FED BHG
Categorie III    
Industrie WG FED
Onderzoek BHG FED
Leefmilieu VLG FED
Categorie IV    
Cultuur - Audiovisuele zaken FG -
Onderwijs DG -
Jeugd - Sport VLG -
Toerisme DG -
Ruimtelijke ordening - Huisvesting - Cohesie WG -
Categorie V    
Visserij VLG -
Categorie VI    
Landbouw FED VLG / WG

FED = Federale overheid; VLG = Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest; FG = Franse Gemeenschap – WG=Waals Gewest; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest; DG = Duitstalige Gemeenschap

Dit betekent concreet dat in deze periode Vlaanderen volgende institutionele rol opneemt:

  • Assessorschap voor werkgelegenheid-sociale zaken en energie
  • Woordvoerderschap voor milieu
  • Woordvoerderschap voor jeugd en sport
  • Woordvoerderschap voor Visserij en assessorschap voor Landbouw (de rol binnen de Raad Landbouw en Visserij is niet onderhevig aan een toerbeurt)